Tijdlijn

Timeline main image

In onze inspraakreactie op de Ontwerp Omgevingsvisie staat centraal, dat wij de visie en plannen van harte ondersteunen, maar ook dat wij meer concrete stappen benoemd willen zien. Dus niet alleen woorden, maar vooral ook daden. Wethouder Lot van Hooijdonk van de gemeente Utrecht benadrukte het tijdens het Stadsringcafé op 3 februari nog zo treffend: Politiek toon durf, gekozen politici hebben immers een gelegitimeerde meerderheid achter zich staan.

Maart 2023
Timeline main image

Inspraak in OmgevingsEffectRapportage voor Omgevingsvisie.

Januari 2023
Timeline main image

In Nieuwsbrief 4 aandacht voor onze rapportage over PITSTOP Amersfoort naar het College van Burgemeester en Wethouders en gemeenteraad.

December 2022
Timeline main image

Het eerste experiment met het teruggeven van de openbare ruimte aan mens en dier. Gedurende het weekend van 17-18 september is er op een deel van de Stadsring alleen ruimte voor sport, spel, entertainment en verbinding. VanRingnaarPark organiseert gesprekstafels waaraan Amersfoorters brainstormen over een nieuwe inrichting van de Stadsring.

September 2022
Timeline main image

In Nieuwsbrief 3 wordt gemeld, dat de ideeen van VanRingnaarPark zijn opgenomen in het Coalitieakkoord en leidend zijn voor de nieuw op te stellen Mobiliteitsv

Juli 2022

Leden van het burgerinitiatief hebben deelgenomen aan de stadsgesprekken met de informateurs.

Mei 2022
Timeline main image

In het kader van de voucherregeling van het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie werd door het Burgerinitiatief onderzoek gedaan naar waarden, die mensen belangrijk vinden voor binding, ontmoeting, bewegen etc, ook wel zachte waarden genoemd. Scan de QR-code als je meer wilt weten over dit onderzoek.

April 2022
N
Timeline main image

In Stadsringcafé 'Gezonde stad' gingen Thomas Plochg en Meijke van Herwijnen in op het belang van bewegen en hoe moeilijk gedragsverandering is.

Maart 2022
Timeline main image

Verkiezingsuitslag !!

Maart 2022
I
Timeline main image

Als volgende logische stap in de professionalisering van het burgerinitiatief werd de Stichting Van Ring naar Park opgericht. De stichting heeft een ANBI-status, waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Februari 2022
Timeline main image

In het tweede Stadsringcafé maakt oud-wethouder Dick Buursink van Enschede duidelijk dat politici durf moeten tonen. De transitie van de Stadsboulevard ging ook niet over rozen.

Februari 2022
l
Timeline main image

VanRingnaarPark heeft haar ideeen kenbaar gemaakt aan de politieke partijen, die in Amersfoort meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Op basis van de verkiezingsprogramma's is daarna een Kieswijzer opgesteld. Hierin wordt aangegeven hoe de partijen tegen de ideeen van het Burgerinitiatief aankijken.

Februari 2022

Reactie op het SOAB-rapport De Nieuw Poort: het autoluw maken van de Stadsring helpt het probleem van de Nieuwe Poort op te lossen.

Februari 2022
Timeline main image

Nieuwsbrief 2.

December 2021
Timeline main image

Het Manifest van het burgerinitiatief wordt gepubliceerd en gepresenteerd tijdens Publieksmanifestatie 'Naar een autoluwe Stadsring'. Ruim 100 toehoorders maken de avond tot een doorslaand succes.

November 2021
Timeline main image

Ingenieursbureau RH/DHV voert berekeningen met een dynamisch verkeersmodel uit. Als er niets gebeurt staat Amersfoort in 2030 vast in een verkeersinfarct. Er moet dus iets gebeuren in de toedeling van de openbare ruimte en de modal shift ofwel mensen moeten andere vervoerswijzen kiezen.

Een autoluwe Stadsring is mogelijk als ook flankerende maatregelen worden genomen. De resultaten worden gepubliceerd op de net in gebruik genomen website VanRingnaarPark.nl.

Oktober 2021
Timeline main image

Brainstormwandelingen langs Stadsring met sympathisanten en raadsleden.

September 2021
N
Timeline main image

Eerste Nieuwsbrief.

Juni 2021
Timeline main image

Inspraak in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van de Omgevingsvisie.

Februari 2021
Timeline main image

De start

Een groep verontruste Amersfoorters ruikt momentum om duurzaamheid, gezondheid en klimaatadaptatie op de agenda te zetten. Aanleiding is de Stadsring.

Voorjaar 2020