Nieuwsbrief 3, juli 2022

Verkiezingen en coalitieakkoord

Sinds de start van Burgerinitiatief Van Ring naar Park is gewerkt aan het verkrijgen van steun voor onze ideeën van burgers en bedrijfsleven en de politiek. Voor de lokale verkiezingen in maart stelden we een Kieswijzer op. En….dat heeft gewerkt! De kiezer heeft gekozen en de nieuwe coalitie van D66, Groen Links, CDA, CU en PvdD heeft onze ideeën in het coalitieakkoord als belangrijk uitgangspunt benoemd voor het nieuw te ontwikkelen Mobiliteitsplan!

Lees het Coalitieakkoord >>

Bijeenkomsten

Na de succesvolle Publieksmanifestatie in november 2021 organiseerden we in het voorjaar van 2022 enkele Stadsringcafé-bijeenkomsten. Daarin stonden ervaringen met transitie in Enschede en de Gezonde stad centraal.
In juni belegden we, samen met Ondernemersvereniging Binnenstad Amersfoort OBA, een discussieavond over de kansen voor ondernemend Amersfoort van een nieuw ingericht Stadspark.

Na de zomervakantie staan weer bijeenkomsten over beter gebruik van de publieke ruimte en een vitale, klimaatadaptieve stad op de agenda.

 

Onderzoek ‘zachte’ waarden

Gesubsidieerd door het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie deed Burgerinitiatief Van Ring naar Park onderzoek naar wat Amersfoorters vinden van de Stadsring. Welke waarden missen ze?

Veel Amersfoort blijken de Stadsring te mijden.

Op recent getransformeerde plekken als de Oliemolenhof en de Zonnehof gaf van jong tot oud aan, dat deze plekken gewaardeerd worden om het groen, de gastvrijheid, rust, speelsheid en ontmoeting. Allemaal ‘zachte’ waarden, die nu niet in modellen worden meegenomen, maar minstens zo belangrijk zijn als ‘harde’ mobiliteitswaarden. Op ‘Het Plein’ van 21 juni informeerden we raadsleden over de resultaten van dit onderzoek.

Meer lezen >>

PITSTOP Amersfoort

In het weekend van 17 en 18 september is een deel van de Stadsring gesloten voor gemotoriseerd verkeer en opengesteld voor activiteiten voor en door alle Amersfoorters! Amersfoorters krijgen de touwtjes in handen. Iedereen mag meedoen. Meld je bijdrage aan via  www.tijdvooramersfoort.nl.

Uiteraard zijn de leden van ons initiatief aanwezig!

 

Website en social media

Van Ring naar Park laat ook van zich horen via social media. Bezoek daarom onze pagina’s op Facebook en Instagram.

Op onze website kan je de artikelen van de reguliere media lezen, waarin aandacht aan de Stadsring wordt besteed. Je bent dus altijd op de hoogte als je onze website bezoekt.

Stichting Van Ring naar Park

Als logische volgende stap in de professionalisering van ons initiatief is op
7 maart 2022 de stichting Van Ring naar Park opgericht.
Het bestuur bestaat uit drie leden: Johanna van der Werff, voorzitter, Walter Gerritsen, secretaris/penningmeester en David Gelauff, algemeen bestuurslid.

 

Steun ons ook financiëel

Veel burgers, ondernemers en politici ondersteunen onze ideeën in woord.
Stadsdichter Twan Vet heeft deze tijdens de Publieksmanifestatie zo prachtig verwoord in zijn gedicht ‘Neem een voorschot op de rust’.

Het is nu tijd om de daden bij de woorden te voegen en realisatie dichter bij te brengen.

Als eerste stap willen wij jou en andere Amersfoorters graag vaker bij dit gedicht laten stilstaan via een passend bord in het Zocherplantsoen. Een plek waar wandelaars alvast kunnen mijmeren over het groene Stadspark.
Het maken en plaatsen van zo’n bord kost €3.000. Om de kosten van deze investering en alle operationele kosten te dekken hebben we jouw steun nodig. Ons doel is €5.000 op te halen.

Graag je bijdrage overmaken op bankrekening

 NL 69 ABNA 0111 0145 57

t.n.v. Stichting Van Ring naar Park

Dank je wel!!!