De Kopgroep van Burgerinitiatief ‘van Ring naar Park’ bestaat uit de volgende Amersfoorters:

“Leefbaar en groen horen bij elkaar!”

Als Amersfoortse ondernemer en als mens probeer ik vorm te geven aan een betere toekomst. Een toekomst die gezonder, duurzamer, inclusiever, leefbaarder is. Een groene, autoluwe, parkachtige stadsring is wat mij betreft onmisbaar in de stad van de toekomst. Als fijne plek waar de mens centraal staat – en niet de auto.’

Renske Bouwknegt, Eigenaar Ideate. Social designer

“De toekomst ligt in de menselijke maat en openstaan voor verandering en voor de ander”

Als betrokken Amersfoorter en vader van twee opgroeiende pubers, ben ik zeer betrokken bij de leefomgeving en bij de toekomst van deze mooie stad. Persoonlijk en professioneel geloof ik dat de toekomst voor een duurzaam leefbare, aantrekkelijke en vitale stad ligt in minder gejaagdheid en meer ruimte voor mens en ontmoeting. Ik hoefde dan ook niet lang na te denken toen ik gevraagd werd deel te nemen aan dit bijzondere initiatief. Wereldwijd (en dichterbij huis) laten steden zien dat het kan en dat het werkt. Ik kan geen reden bedenken waarom Amersfoort dat niet zou kunnen.

David Gelauff, Programma Manager Duurzame Mobiliteit

“Voorkom onnodig autoverkeer en geef de Stadsring weer terug aan natuur en mens.”

Als binnenstadsbewoner ben ik blij met de autoluwe binnenstad. Ik zie een prettiger stad en hoe fijn iedereen het vindt. Hoe mooi is het om deze ontwikkeling voort te zetten en de Stadsring terug te geven aan natuur en mens en onnodig autoverkeer te weren. Ik zet me hiervoor graag in.

Walter Gerritsen, Bouw- en wegbouwkundige

“Op naar een duurzame toekomst voor mens en dier!”

Nu de roep om een minder dominante rol van de auto steeds luider wordt, valt aan een aanpak van de Stadsring eigenlijk niet meer te ontkomen. Hoeveel kwaliteit kunnen we wel niet aan onze stad toevoegen als we deze knellende band rond de stad zouden transformeren naar een park, dat uitnodigt tot verblijven, ontmoeten en bewegen. Daar zet ik me met plezier en enthousiasme voor in!

Johanna van der Werff, Jurist publiekrecht

“Wij denken graag mee”

Het idee voor een groenblauwe Stadsring wordt op persoonlijke titel ondersteund door een aantal gemeenteraadsleden. Dirk-Joost van Hamersveld (D66), Alex Engbers (CDA), Menno Fousert (Amersfoort 2014) en Jeroen Bulthuis (GroenLinks) denken daarom met ons mee en zorgen voor de verbinding met de politiek en het stadhuis. Via hen werken we onder andere goed samen met een aantal ambtenaren die vanuit hun kennis en expertise meedenken met onze plannen. Op die manier zorgen we er met elkaar voor dat de plannen voor de toekomst van de Stadsring een plan worden van de hele stad.

 

Stichting Van Ring naar Park

Sinds maart 2022 is het Burgerinitiatief Van Ring naar Park een Stichting. Dit is in lijn met de professionalisering van het initiatief en verbreedt tevens de mogelijkheden tot het werven van financiën. Het bestuur van de Stichting bestaat uit Johanna van der Werff, voorzitter; Walter Gerritsen, secretaris/penningmeester, en David Gelauff, algemeen bestuurslid.
Contactadres       : Stadsring 246B, 3811 HS Amersfoort.
Fiscaal nummer  : 863712125.

Beleidsplan

In de bijlage kan je het Beleidsplan van de stichting lezen. Jaarlijks worden het Jaarplan en de Jaarbegroting geactualiseerd.