Stichting Van Ring naar Park

Stichting Van Ring naar Park

Sinds maart 2022 is het Burgerinitiatief Van Ring naar Park een Stichting. Dit is in lijn met de professionalisering van het initiatief en verbreedt tevens de mogelijkheden tot het werven van financiën. Het bestuur van de Stichting bestaat uit Johanna van der Werff, voorzitter; Walter Gerritsen, secretaris/penningmeester, en David Gelauff, algemeen bestuurslid.
Contactadres       : Stadsring 246B, 3811 HS Amersfoort.
Fiscaal nummer  : 863712125.

Beleidsplan

In de bijlage kan je het Beleidsplan van de stichting lezen. Jaarlijks worden het Jaarplan en de Jaarbegroting geactualiseerd.

Steun Stichting Van Ring naar Park!

Wil je ons steunen? Giften zijn zeer welkom. Hiermee kunnen organisatie- en andere kosten worden gedekt. De stichting heeft per 7 maart 2022 een ANBI-status, wat inhoudt, dat donaties fiscaal aftrekbaar zijn.

Bankrekeningnummer: NL 69 ABNA 0111 0145 57 ten name van Stichting Van Ring naar Park.

Wij danken je van harte voor je onmisbare steun!       

Verantwoording

Van ieder kalenderjaar zal achteraf een financiële verantwoording op deze website worden gepubliceerd.