Van Stadsring naar Stadspark

Een Stadspark waarin opa met zijn kleinkind wandelt, waar mensen elkaar spontaan ontmoeten of sportief bezig zijn. Een park voor iedereen en van iedereen. Burgerinitiatief VanRingnaarPark is de burgermotor, die de gemeente Amersfoort met succes aanspoort om werk te maken van duurzame, gezonde mobiliteit, klimaatadaptatie en een betere benutting van de publieke ruimte. De transitie van de Stadsring naar een genereus verwelkomend en verbindend Stadspark is hierin een iconisch project. Burgers, bedrijfsleven en politici omarmen onze ideeen, die dan ook met succes in het groene Coalitieakkoord zijn opgenomen als leidend voor de nieuwe Mobiliteitsvisie.

Kortom de burgermotor heeft gewerkt en houdt de komende jaren de vinger aan de pols, omdat het niet bij mooie voornemens moet blijven, maar de inwoners van Amersfoort die mooie, vitale stad ook echt verdienen.

Met PITSTOP Amersfoort (weekend 17-18 september 2022) hebben de inwoners kunnen ervaren hoe het is om je echt vrij te voelen in een publieke ruimte, die altijd wordt gedomineerd door gemotoriseerd verkeer. Dergelijke experimenten zullen vaker moeten plaatsvinden. Lees meer >>

Nieuwsbrieven en Stadsringcafé’s

Via Nieuwbrieven en bijeenkomsten, de Stadsringcafé’s, houdt VanRingnaarPark graag iedereen op de hoogte van wat zij doet en wat er op gebied van de betere benutting van de openbare ruimte speelt.

Nieuwsbrieven

 Stadsringcafé’s

 • Mei 2023.          ‘Duurzame mobiliteit en Stadsring Kids’
  Lees meer >>
 • Februari 2023  ‘Leren van Utrecht”
  Lees meer >>
 • Mei 2022            ‘Gezonde stad’
  Lees meer >>
 • Februari 2022   ‘Leren van Enschede’
  Lees meer >>
 • November 2021 ‘Naar een autoluwe Stadsring’
  Lees meer >>