Van ring naar park

De website vanringnaarpark.nl ondersteunt het Burgerinitiatief ‘Van ring naar park’. Aanleiding voor dit initiatief is de onvrede met de huidige vorm en functie van de Stadsring van Amersfoort. Aangelegd in 1959-1960 is deze Stadsring vooral een verkeersverbinding zonder enige verblijfskwaliteit.

Wat willen we bereiken?

Als Kopgroep van het Burgerinitiatief zien wij grote kansen voor een groenblauwe transformatie van de huidige Stadsring naar een parkachtige structuur met water, waarmee tevens het bestaande Zocherplantsoen wordt versterkt.

Een park dat uitnodigt tot bewegen, ontmoeten en verbinden en waarmee een grote slag wordt geslagen als het gaat om de noodzakelijke verduurzaming van Amersfoort.

Lees het Manifest >>

Verkeersonderzoek Stadsring Amersfoort autoluw

Door de raadsleden Dirk Joost Van Hamersveld (D66) en Jeroen Bulthuis (Groen Links) is samen met leden van het Burgerinitiatief onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden om de Stadsring autoluw te maken

Lees meer >>

Bijeenkomsten

– Publieksmanifestatie ‘Naar een autoluwe Stadsring’ Lees meer >>

– Stadsringcafé ‘Leren van Enschede’ Lees meer >>

– Stadsringcafé ‘Gezonde stad’ Lees meer >>

Nieuwsbrieven

– December 2021, Lees de Nieuwsbrief >>

– Juli 2022, Lees de Nieuwsbrief >>