1e Stadsringcafé 5 februari 2022

Ervaringen in Enschede

Kennis, netwerk en steun

De autoluwe stadsring staat sinds 2021 goed op de agenda van politiek, ambtenaren, ondernemers en bewoners. Wat zijn de kansen, wat kan het ons brengen en hoe bereiken we dat?
In het jaar 2022 plannen we als Burgerinitiatief een aantal Stadsringcafés ter uitwerking van onze plannen, ter verbreding van ons netwerk en om gezamenlijk onze kennis te verdiepen.

Filedruk afgenomen, betere woon- en omgevingskwaliteit

Tijdens het drukbezochte eerste StadsringCafe van 5 februari jl, konden lessen geleerd worden van Dick Buursink, als wethouder verantwoordelijk voor het autoluw maken van de Enschedese Stadsboulevard. Het heeft Enschede, een vanouds zeer arme textielstad, veel gebracht. Buursink weerstond de enorme weerstand van burgers en ondernemers tegen de autoluwe plannen en zette door om zijn ambitie van een leefbare stad te verwerkelijken. De stad profiteert inmiddels alweer enige decennia van de positieve gevolgen. De binnenstad wordt beter bediend doordat doorgaand verkeer over andere wegen wordt geleid, waarmee de filedruk enorm is afgenomen; er is veel meer ruimte ontstaan voor groen, leefbaarheid en ontmoeting én voor de bouwopgave die de stad had en heeft. Ook het rond de boulevard aanwezige vastgoed is navenant in waarde toegenomen door de betere woon- en omgevingskwaliteit.

Koudwatervrees niet nodig

Hoewel Buursink de koudwatervrees van burgers en bestuurders op zich zei te begrijpen, benadrukte hij dat het de stad enorm veel heeft opleverd en dat geen Enschedeër zich nog kan voorstellen dat het verkeer ooit zó dicht bij het centrum over de Enschedese boulevard denderde. Problemen van bereikbaarheid zijn bestreden met ruime parkeergarages op cruciale plekken en het bieden van goede fietsvoorzieningen en openbaar vervoer. In de praktijk blijken veel Enschedeërs, evenals mensen van buiten, eerder te lopen of de fiets te pakken.

Laat het weten!

Rob Kemmeren, actief ondersteuner van het Burgerinitiatief, houdt een presentatie over autoluwe steden in Nederland en Europa. Vele voorbeelden geven aan: autoluwe steden zijn goed voor iedereen. Het voorbeeld Utrecht spreekt boekdelen. Er zijn 10 asfaltstroken opgeheven, waardoor alles is verbeterd. Meer groen, meer water, schonere lucht, meer vastgoed, meer economie en betere bereikbaarheid”.Hij doet een oproep aan allen voorbeelden aan te dragen en hierover te publiceren, in de pers, in vakliteratuur, of in een volgend Stadsringcafé. 

Wil je op de hoogte worden gehouden, laat het dan weten via het contactformulier.

Ook jouw steun is nodig!

De Kopgroep probeert zo veel mogelijk Amersfoorters te bereiken. Vanuit dat oogpunt worden dit jaar frequent Stadsringcafé’s georganiseerd en wordt ook website ‘vanringnaarpark.nl’ in de lucht gehouden. Alleen met brede steun van Amersfoorters kan de politiek namelijk niet meer om de plannen heen.

Dit jaar zullen wij ons steentje graag bijdragen aan het welslagen van het Festival van Inzicht, dat op initiatief van D66 en Groen Links  zal worden gehouden.
Omarm jij de plannen en/of wil je je inzetten voor een groenblauwe toekomst van de Stadsring? Maak dan je steun kenbaar! Reageer via de contactpagina van website vanringnaarpark.nl.