Nieuwsbrief 2, december 2021

Sinds het verschijnen van onze 1Nieuwsbrief zijn we weer een stuk verder gekomen in de transitie naar een duurzame invulling van het Stadsringgebied als onderdeel van de grotere groenstructuur.

Fijn om te merken, dat zo velen met ons meedenken en ons steunen in dit streven. Ook politiek en ondernemers laten zich positief horen.

Onlangs heeft ook Stadsbouwmeester Micha de Haas zich positief uitgelaten over de groene Stadsringplannen.

Lees meer >>

 

Publieksmanifestatie

Ruim 100 belangstellenden bezochten donderdagavond 4 november de Publieksmanifestatie ‘Naar een autoluwe Stadsring’.

Als voorzitter van het Burgerinitiatief opende Johanna van der Werff de bijeenkomst. Zij lichtte toe dat Amersfoort zich met de transformatie van Stadsring naar Stadspark naar een hoger plan beweegt als het gaat om leefbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit.

Marco te Brömmelstroet, hoogleraar Urban Mobility Futures, riep zijn gehoor op om anders te denken. Autoverkeer is de afgelopen decennia uitgangspunt geworden voor hoe we onze steden inrichten. Dit betreurt hij zeer. De straat zou van de mensen en niet van de auto moeten zijn. Van politici worden daarom visie en moed verwacht voor keuzes, die meer rekening houden met een veilig, sociaal en duurzaam leven voor de huidige en vooral ook toekomstige generaties.

Lees meer >>
Lees ook het bericht van Marco op LinkedIn >>

 

Autoluwe Stadsring mogelijk

Uit de door ingenieursbureau RH/DHV met een dynamisch verkeersmodel uitgevoerde berekeningen blijkt, dat een autoluwe Stadsring goed mogelijk is. Er moeten dan wel flankerende maatregelen worden genomen om de verkeersdruk op andere routes te beperken.

Lees meer >>

Stadsring volop in de media

De gewenste transitie van de Stadsring staat volop in de belangstelling. Het houdt de Amersfoorters duidelijk bezig. Gek is dat natuurlijk niet, iedereen kan zich namelijk voorstellen hoe prettig het zal zijn als die groene long Amersfoort meer gezonde lucht en koelte gaat geven in plaats van ongezonde uitstoot van het gemotoriseerde verkeer.

Meerdere artikelen zijn verschenen het AD, de Stadsbron, RTV-Utrecht, de Kroniek en Stad Amersfoort.

 Lees meer >>

Informeren Raad en College B & W

Ook de leden van de Gemeenteraad en het College van B&W zijn zeer geïnteresseerd. In september werd een informatieve wandeling met raadsleden gehouden en eind december worden B&W geïnformeerd.

 

Als Burgerinitiatief zetten wij in op voortzetting van de positieve sfeer rond de transitie van de Stadsring in de huidige politiek naar de ordening na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

Amersfoort volgt (inter-)nationale ontwikkelingen

Amersfoort hoeft het gelukkig niet allemaal als eerste uit te vinden. Integendeel, Amersfoort loopt eigenlijk een beetje achter op ontwikkelingen van stadscentra in zowel binnen- als buitenland. Overal is het gezonde besef doorgedrongen, dat de stad van en voor de mensen is.

In ons land is de Catharijnesingel in Utrecht een sprekend voorbeeld. In het buitenland zijn de ontwikkelingen in Parijs en Düsseldorf mooie voorbeelden.

Ook jouw steun is nodig

De Kopgroep probeert zo veel mogelijk Amersfoorters te bereiken. Vanuit dat oogpunt werd de Publieksmanifestatie georganiseerd en wordt ook website ‘vanringnaarpark.nl’ in de lucht gehouden.

Alleen met brede steun van Amersfoorters kan de politiek namelijk niet meer om de plannen heen.

In 2022 zullen wij ons steentje graag bijdragen aan het welslagen van het Festival van Inzicht, dat op initiatief van D66 en Groen Links in het weekend van 21 maart zal worden gehouden.
Omarm jij de plannen en/of wil je je inzetten voor een groenblauwe toekomst van de Stadsring? Maak dan je steun kenbaar! Reageer via de contactpagina van website vanringnaarpark.nl.