Een onderzoek naar ‘zachte waarden’

In juni 2022 presenteerde Renske Bouwknegt, lid van Kopgroep Van Ring naar Park, de resultaten van een onderzoek naar ‘zachte waarden’. Waarden als recreëren, ontmoeten, verbinden en trots. Minder harde waarden dan bijvoorbeeld verkeershoeveelheden en geluidbelasting, maar minstens zo belangrijk.

De eerste presentatie was op uitnodiging van Ondernemersvereniging Binnenstad Amerfoort, OBA, en de tweede werd gehouden op Het Plein voor de leden van de gemeenteraad.

 

Gastvrij, speels, uitnodigend en bindend: ons nieuwe Stadspark

Gesubsidieerd door het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie heeft Burgerinitiatief Van Ring naar Park onderzoek gedaan naar wat Amersfoorters verwachten van de plek – de Stadsring -, die ze nu liefst vermijden. Welke waarden willen zij op die plek ervaren en worden nu zo node gemist. Het werd de ontdekking van de Stadsringvermijder.

Lees meer >>

Presentatie >>

Vooruitblik

De Kopgroep van het Burgerinitiatief organiseert vaker bijeenkomsten, ter informatie en om de steun voor de plannen onder de burgers, ondernemers en politiek te verbreden.

Wil je op de hoogte blijven? Meld je aan op website ‘vanringnaarpark.nl’.