StadsringCafé met Jacques Wallage

Tijdens het afgeladen StadsringCafé van 1 november jl was Jacques Wallage, als wethouder in 1977 verantwoordelijk voor het invoeren van het Verkeerscirculatieplan (VCP) in Groningen te gast. Zijn inleiding ging over meer dan verkeer. Het ging over geloofwaardigheid van bestuur, de verbinding met de burger en dat het invoeren van impopulaire maatregelen vraagt om intensieve gesprekken met burgers op alle niveaus.

Wallage: ‘Het Verkeerscirulatieplan is bedacht door mijn collega-wethouder Max van den Berg. Hij wilde de auto’s uit de binnenstad. Het plan is ook door Max door de gemeenteraad geloodst. Daarna was het mijn taak om het uit te voeren.’
In een gedenkwaardige nacht in september 1977 werd het VCP daadwerkelijk ingevoerd: maar liefst 1300 verkeersmaatregelen werden genomen: barrières werden gecreëerd om bestaande verkeersverbindingen te doorbreken, verkeersborden verhangen.

Wallage: ‘Het klinkt achteraf heel logisch, maar we wisten natuurlijk niet altijd hoe het zou gaan lopen, we waren in eerste instantie nogal intuïtief op zoek naar een nieuwe balans tussen de verschillende functies van de binnenstad. Het VCP was slechts een van de maatregelen om tot een leefbare, herbergzame binnenstad te komen, waarin we bomen konden planten, de warenmarkt terugbrachten en wezenlijke functies, zoals de Universiteitsbibliotheek in de binnenstad konden houden, waarmee we woonfuncties konden versterken en de kwaliteit van de openbare ruimte konden verbeteren.’  

Groningen leverde met dit beleid een formidabele prestatie, waar de stad nog steeds de vruchten van plukt. Het is voor bewoners en bezoekers een zeer plezierige, populaire stad. De angst van veel ondernemers, dat het winkelbestand zou afbrokkelen, is niet bewaarheid. Sterker, ook anno nu worden weer autoluwe verkeersmaatregelen genomen, waarmee de stad – ook economisch – nog meer floreert.

Zo blijft Groningen een voorbeeld voor veel steden. Het beleid heeft een andere balans doen ontstaan, waarbij de auto niet vanzelfsprekend dominant is geworden. De stad nodigt fietsers en wandelaars uit. Steeds vaker zoeken bestuurders naar alternatieven voor de auto.  Ruimte voor de burger om te bewegen, om te fietsen, om te contempleren. Ook Amersfoort is daarin goed op weg.

Geïnteresseerd in de voordracht van Jacques Wallage? Lees hier het volledige verhaal

Of kijk de volledige vastlegging door Rob Lampe.