De Kopgroep van Burgerinitiatief ‘van Ring naar Park’ bestaat uit de volgende Amersfoorters:

“Leefbaar en groen horen bij elkaar!”

Als Amersfoortse ondernemer en als mens probeer ik vorm te geven aan een betere toekomst. Een toekomst die gezonder, duurzamer, inclusiever, leefbaarder is. Een groene, autoluwe, parkachtige stadsring is wat mij betreft onmisbaar in de stad van de toekomst. Als fijne plek waar de mens centraal staat – en niet de auto.’

Renske Bouwknegt, Eigenaar Ideate. Social designer

“Ik droom ervan het water aan onze inwoners terug te geven, zowel mens als dier.”

Mijn werkplek kijkt uit op de Utrechtse Catharijnesingel, waar ik al een poosje heel geïnspireerd en met lichte afgunst naar kijk. Hoe mooi is het als we in Amersfoort het water weer terugbrengen op de plek van de Stadsring en er een prettige groene verblijfsplek van maken, die uitnodigt tot lopen en fietsen? Utrecht bewijst dat het kan! Toen ik gevraagd word mee te denken over de aanpak van de huidige Stadsring, hoe daar een prettige groene plek van te maken en de eventuele mobiliteitseffecten elders in de stad op te lossen, heb ik dat met beide handen aangepakt.

Ester van Garderen, Directeur Fietsersbond

“De toekomst ligt in de menselijke maat en openstaan voor verandering en voor de ander”

Als betrokken Amersfoorter en vader van twee opgroeiende pubers, ben ik zeer betrokken bij de leefomgeving en bij de toekomst van deze mooie stad. Persoonlijk en professioneel geloof ik dat de toekomst voor een duurzaam leefbare, aantrekkelijke en vitale stad ligt in minder gejaagdheid en meer ruimte voor mens en ontmoeting. Ik hoefde dan ook niet lang na te denken toen ik gevraagd werd deel te nemen aan dit bijzondere initiatief. Wereldwijd (en dichterbij huis) laten steden zien dat het kan en dat het werkt. Ik kan geen reden bedenken waarom Amersfoort dat niet zou kunnen.

David Gelauff, Programma Manager Duurzame Mobiliteit

“Voorkom onnodig autoverkeer en geef de Stadsring weer terug aan natuur en mens.”

Als binnenstadsbewoner ben ik blij met de autoluwe binnenstad. Ik zie een prettiger stad en hoe fijn iedereen het vindt. Hoe mooi is het om deze ontwikkeling voort te zetten en de Stadsring terug te geven aan natuur en mens en onnodig autoverkeer te weren. Ik zet me hiervoor graag in.

Walter Gerritsen, Bouw- en wegbouwkundige

“Dit is hèt moment.”

In 1956 leek het een logische keuze om de Westbuitensingel of “de beek” zoals die genoemd werd te dempen en de Stadsring aan te leggen. In 2021 ziet de tijd er anders uit, het zou winst zijn voor de stad om de charme en voordelen van water weer in het straatbeeld terug te brengen. Met alle grote ontwikkelingen in het omringende gebied de komende jaren hebben we nu met zijn allen deze unieke kans.

Maurits van Hoogevest, Duurzaam ondernemer

“De singel als onderdeel van het landschappelijk raamwerk van de regio Amersfoort, hoe mooi zou dat zijn!”

Als fervent fietser en wandelaar kan ik enorm genieten van steden en dorpen die gevoelsmatig dichtbij het landschap liggen, waarbij je op een natuurlijke manier, via rivieren of landgoederen, het centrum binnenrijdt. Ook oude structuren zoals stadsradialen, stadswallen en singels kunnen deze rol spelen. Dit biedt kansen voor Amersfoort! Door de Stadsring te transformeren naar een waterrijk park, laten we het landschap tot in de haarvaten van Amersfoort doordringen, waarbij de singel een belangrijke spil in het web vormt.

Joram van Otterloo, Stedenbouwkundige-landschapsarchitect

“Op naar een duurzame toekomst voor mens en dier!”

Nu de roep om een minder dominante rol van de auto steeds luider wordt, valt aan een aanpak van de Stadsring eigenlijk niet meer te ontkomen. Hoeveel kwaliteit kunnen we wel niet aan onze stad toevoegen als we deze knellende band rond de stad zouden transformeren naar een park, dat uitnodigt tot verblijven, ontmoeten en bewegen. Daar zet ik me met plezier en enthousiasme voor in!

Johanna van der Werff, Jurist publiekrecht

“Wij denken graag mee”

Het idee voor een groenblauwe Stadsring wordt op persoonlijke titel ondersteund door een aantal gemeenteraadsleden. Dirk-Joost van Hamersveld (D66), Alex Engbers (CDA), Menno Fousert (Amersfoort 2014) en Jeroen Bulthuis (GroenLinks) denken daarom met ons mee en zorgen voor de verbinding met de politiek en het stadhuis. Via hen werken we onder andere goed samen met een aantal ambtenaren die vanuit hun kennis en expertise meedenken met onze plannen. Op die manier zorgen we er met elkaar voor dat de plannen voor de toekomst van de Stadsring een plan worden van de hele stad.