‘VanRingnaarPark’ kiest op 22 november vóór het nieuwe Parkeerbeleid

 Burgerinitiatief VanRingnaarPark streeft sinds voorjaar 2020 naar een transformatie van de huidige Stadsring naar een weldadig Stadspark voor iedereen, met veel groen en water. Hoewel ons initiatief op zich los staat van het door de gemeente geformuleerde Parkeerbeleid – ook zonder dit Parkeerbeleid is de transformatie mogelijk – steunt VanRingnaarPark het Parkeerbeleid van harte, omdat het een betere leefkwaliteit van de woonomgeving bewerkstelligt en ‘gezonde mobiliteit’, zoals lopen en fietsen, bevordert.

 Amersfoort staat voor grote maatschappelijke opgaven. De energietransitie, de impact van klimaatverandering met steeds ingrijpender effecten als hittestress en wateroverlast, en ook de woningbouwopgave vragen om oplossingen. Die doen niet alleen een beroep op de overheid maar ook op de burger. VanRingnaarPark zet zich in voor een gezonde stad, voor mens en natuur, gezonde mobiliteit, met het accent op wandelen en fietsen, met meer ruimte voor groen, voor ontmoeting, voor verblijven en ruimte voor kinderen om te spelen.

 Wat is er aan de hand? In de afgelopen decennia hebben we steeds meer publieke ruimte weggegeven aan de auto. Veel speelruimte voor kinderen, ontmoetingsruimte voor mensen, ruimte voor beweging, gastvrije plekken om rustig op een bankje te zitten of je buren te ontmoeten in een prettige, groene leefomgeving is verdwenen en maakte plaats voor autowegen en veel, heel veel parkeerplaatsen.

 In de Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2021 Amersfoort worden parkeeroverlast en gebrek aan parkeerruimte op de eerste plaats en te hard rijden op plaats twee genoemd van buurtproblemen. Ook onoverzichtelijke verkeerssituaties door parkeergedrag, geluidsoverlast door verkeer en agressief rijgedrag staan hoog op die lijst. Ruim een op de drie vindt dat er vaak te hard gereden wordt in zijn buurt. Als oplossing noemen sommige bewoners dat er wel wat groen zou mogen worden opgeofferd, hoewel er juist in dezelfde wijken wordt geroepen om meer groen.
De ‘groene coalitie’, die nu het bestuur van Amersfoort vormt, wil er met het Parkeerbeleid voor zorgen, dat er minder onnodig door buurten zal worden gereden op zoek naar parkeerplaatsen en het aantal parkeerplaatsen wordt beperkt tot plaatsen voor vergunninghouders. Hierdoor zullen de parkeeroverlast en verkeersonveiligheid verminderen en zal de ruimte voor groen, spelen en ontmoeten toenemen.

 Burgerinitiatief VanRingnaarPark omarmt het initiatief van de gemeente om de auto niet meer vanzelfsprekend hoofdprioriteit te geven, het parkeren in Amersfoort in betere banen te leiden en te kiezen voor een hoogwaardiger en socialer ruimtegebruik, uitnodigend voor spelende kinderen, fietsers, wandelaars en rustzoekers.

 Maar hoe dan? Door een scala aan maatregelen. Door de auto op plekken ‘te gast’ te laten zijn. Door meer prioriteit te geven aan fietsen, wandelen en aan openbaar vervoer. Door ‘parkeerhubs’ te creëren in de wijken en aan de stadsranden. De auto wordt zeker niet weggebannen en blijft, zeker buiten de stad, een alternatief voor trein en bus.

En uiteraard blijft de (binnen-)stad bereikbaar, ook en zéker voor mensen die zich moeilijk anders kunnen vervoeren dan per auto. Maar iets minder en slimmer autogebruik en -bezit is prima te realiseren, zo is te leren uit de praktijk van tal van steden in binnen- en buitenland (bijvoorbeeld Groningen en buiten de grens Kopenhagen).

Het is begrijpelijk, dat mensen bij grote en schijnbaar ingrijpende veranderingen op de rem trappen. Maar steden, die kiezen voor een minder dominante rol voor de auto, blijken in de praktijk beter te floreren, zowel economisch, visueel als sociaal. Autoluwe steden blijken vooral plezierige steden, voor zowel bewoners als bezoekers.

Laten we voor de slogan ‘Amersfoort de meest gemiddelde stad van ons land’ een betere kiezen. Wat denkt u van ‘Amersfoort, de centrale parel’ !!

Met het oog op de toekomst: Burgerinitiatief ‘VanRingnaarPark’ ondersteunt het nieuwe Parkeerbeleid van de gemeente van harte!!