Resultaten StiFo-onderzoek ‘zachte waarden’

Gastvrij, speels, uitnodigend en verbindend: ons nieuwe Stadspark


Stel je voor: de Stadsring getransformeerd tot Singelpark. De terugkeer van
het Stadspark als onderdeel van de kenmerkende structuur van groene stadswallen. Een verkoelende plek, die ontmoeting en spontane activiteiten stimuleert en tegelijk een genereuze entree vormt voor de binnenstad. Met water en groen als dragers voor leefbaarheid, en ruimte voor fietsers en voetgangers. Een plek die Amersfoorters weer trots op hun stad laat zijn.

Gesubsidieerd door het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie heeft Burgerinitiatief Van Ring naar Park onderzoek gedaan naar wat Amersfoorters verwachten van de plek-de Stadsring-, die ze nu liefst vermijden. Welke waarden willen zij op die plek ervaren en worden nu zo node gemist?

Leren van bekende getransformeerde plekken in Amersfoort

Op recent getransformeerde plekken als de Oliemolenhof, de Zonnehof en Elisabeth Groen zijn Amersfoorters van jong tot oud gevraagd naar wat zij op die plekken ervaren. Waarom gaan ze ernaartoe en hoe verhoudt die plek zich tot de huidige Stadsring?
Die Stadsring wordt nu als vieze, luidruchtige en onveilige plek ervaren. De getransformeerde plekken daarentegen worden gewaardeerd om het groen, de gastvrijheid, rust, speelsheid en ontmoeting. Allemaal ‘zachte waarden’, die niet in (verkeers)modellen voorkomen.
Gevraagd naar hun ideeën over een getransformeerde Stadsring, konden de geïnterviewden zich echter niet voorstellen wat voor consequenties dat zou hebben voor het verkeer. Zij maakten onbewust hun eigen belang ondergeschikt aan dat van de automobilist. What has been seen, cannot be unseen..

Visie

Het debat over leefbare en genereuze steden moet daarom ook gaan over ‘zachte’ waarden. Voor ingrepen in het verkeer bestaan modellen, die een voorspelling doen van mogelijke gevolgen. Dergelijke modellen bestaan niet voor zachte waarden als verbondenheid, gezondheid, rust of trots. Dat maakt deze waarden echter niet minder van belang. Transities vragen daarom van de politiek meer visie en minder leunen op modeluitkomsten.

Volgende stappen en aanbevelingen

De tot Stadspark getransformeerde Stadsring is gastvrij, verbindend, speels en uitnodigend. Dit doel zal stapsgewijs worden bereikt. Eenvoudige, omkeerbare maatregelen laten zien hoe ingrepen in de automobiliteit worden ervaren. De eerste stap is al gezet. In september ’22 wordt een deel van de Stadsring gedurende een weekend afgesloten voor Pitstop Amersfoort. Laat dit de start zijn van een jaar waarin tal van grote en kleine experimenten worden gedaan. Om te leren en zo voeding te geven aan een eerlijk debat over een duurzame, vitale op haar toekomst voorbereide stad.

Burgerinitiatief Van Ring naar Park wordt gevormd door Johanna van der Werff, Walter Gerritsen, David Gelauff, Renske Bouwknegt en Pascal Zandbelt. Voor meer informatie wordt verwezen naar website www.vanringnaarpark.nl.