Nieuwsbrief 4, december 2022

De groene resultaten van 2022!!

Op 1 juli van dit jaar vond in het Campus Connect Center in de Hoef de presentatie plaats van het groene coalitieakkoord. Nu, een aantal maanden verder, zien we voorzichtige eerste groene knoppen tot bloei komen. Dat valt onder andere te lezen in de RaadsInformatieBrief 2022-099.

Als Burgerinitiatief ondersteunen wij de verwoorde visie en zullen erop toezien, dat het niet bij woorden blijft.

Raadsinformatiebrief 2022-099
Hoe de ambities uit het coalitieakkoord met betrekking tot de mobiliteitstransitie de komende periode vorm worden gegeven.
In deze raadsinformatiebrief maken we helder wat u kunt verwachten, in welke samenhang en volgordelijkheid.
Kernboodschap
In Amersfoort werken we aan een transitie op het gebied van mobiliteit. Om de klimaatcrisis tegen te gaan zijn schonere vormen van mobiliteit noodzakelijk. Ook willen we de openbare ruimte in Amersfoort teruggeven aan onze inwoners om elkaar te ontmoeten en om verder te vergroenen.

Het succes van PITSTOP Amersfoort

In het weekend van 17 en 18 september vond PITSTOP Amersfoort plaats. Ondanks de regen en wind wordt het evenement als geslaagd beschouwd. Bezoekers, omwonenden en automobilisten waren tevreden en PITSTOP heeft laten zien, dat er geen noemenswaardige verkeersproblemen optreden als de burgers vooraf geïnformeerd worden over de verkeerssituatie.

Burgerinitiatief Van Ring naar Park organiseerde tijdens PITSTOP Amersfoort een sessie met vijf Dialoogtafels, waaraan zo’n veertig Amersfoorters ideeën deelden over het toekomstige Stadspark en alternatieve inrichtingen bespraken. Conclusie: de Stadsring zou een gezonde en welkome plek moeten zijn voor verbinding tussen burgers, tussen stadsdelen en voor verschillende soorten activiteiten.

Nu dus doorpakken, er is voldoende democratisch verantwoorde draagkracht voor de transitie.

Transities

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft vele van de door de Voucherregeling mogelijk gemaakte onderzoeken gepubliceerd in het rapport ‘Transities’. Ook het door Van Ring naar Park uitgevoerde onderzoek ‘Singels als groene aders’ is erin opgenomen. Scan de QR-code voor meer info.

Internationale prijs Utrecht

De Catharijnesingel in Utrecht heeft de Europese prijs voor Stedelijke Publieke Ruimte 2022 gewonnen. De jury concludeert dat de Catharijnesingel een model-project is geworden voor stedelijke transformatie, waarmee een leefbare en klimaatbestendige toekomst voor de stad wordt veiliggesteld. Daarmee is de getransformeerde Catharijnesingel voorbeeld stellend en inspirerend voor de transitie van de Stadsring.

Stadsringcafé ‘Leren van Utrecht’ op vrijdag 3 februari 2023

 De autoluwe Stadsring staat goed op de agenda van politiek, ambtenaren en bewoners, met twee fantastische resultaten in 2022:

  • De autoluwe Stadsring is opgenomen in het Coalitieakkoord
  • Tijdens PITSTOP – het autoluwe weekend – kon het publiek de ruimte beleven en deelnemen aan een feestje, film, debat en sport op een deel van de Stadsring

 Hoe nu verder?  

In het jaar 2023 plannen we als Burgerinitiatief weer een aantal Stadsringcafés ter uitwerking van onze plannen, ter verbreding van ons netwerk en om gezamenlijk onze kennis te verdiepen.

 Tijdens het eerste Stadsringcafé van 2023 ligt de focus op de succesvolle transformatie van het Europese-prijswinnende project Catharijnesingel.

Wethouder Lot van Hooijdonk (Groen Links), als wethouder verantwoordelijk voor de autoluwe Utrechtse binnenstad en het project Catharijnesingel, vertelt over de weg ernaartoe. Daarna is de vloer voor Tijas Bijlholt (D66), wethouder Amersfoort Mobiliteit en Cultuur.

Je bent van harte welkom!

Datum  : vrijdag 3 februari 2023

Tijd        : 15.30 – 17.00 uur, inloop 15.00 uur

Locatie : De Observant, Stadhuisplein

 

Programma

15.30 – 15.40 uur          Welkom door Walter Gerritsen, burgerinitiatief Van Ring naar Park

15.40 – 16.05 uur          Durf en noodzaak, de Catharijnesingel, door Lot van Hooijdonk, wethouder Utrecht

16.05 – 16.15 uur          Reactie en reflectie. Gespreksleider Duco Bannink

16.15 – 16.30 uur          Van Ring naar Park in Amersfoort, Tijas Bijlholt (D66), wethouder Amersfoort

16.30 – 16.40 uur          Reactie en reflectie. Gespreksleider Duco Bannink

16.40 – 16.45 uur          Afsluiting

16.45 – 17.30 uur          Borrel

 Toegang gratis

De bijeenkomst is gratis en voor iedereen toegankelijk.

 Nb Drink een drankje aan de bar en je helpt mee de kosten van de bijeenkomst te dekken!

 Wil je erbij zijn? Meld je aan via initiatief@vanringnaarpark.nl

 

 

 

De Stadsring = veel méér dan De Stadsring

Burgerinitiatief VanRingnaarPark heeft gebruik gemaakt van de inspraakmogelijkheid bij de Omgevings-impactanalyse. Benadrukt is, dat de Stadsring onderdeel is van de totale mobiliteits-infrastructuur. Zo zal een autoluwe Stadsring verlaging van de verkeersdruk op De Nieuwe Poort tot gevolg hebben, waardoor dure ingrepen aan dit verkeersplein kunnen worden voorkomen. Daarnaast zullen een autoluwe Stadsring en een autoluwe inrichting van Langs Eem en Spoor elkaar versterken en in samenhang leiden tot een leefbaarder openbare ruimte waarbij het STOMP-principe stadsbreed leidend moet zijn.

STOMP = ‘Stappen – Trappen – OV -MaaS – Privéauto’. Stappen heeft de hoogste prioriteit en de Privéauto de laagste. MaaS staat voor ‘Mobility as a Service’ ofwel de deelauto en deelfiets.

Gezonde stad

Recent publiceerde Arcadis het rapport De Gezonde stad. De kwaliteit van de buitenruimte van twintig steden is vergeleken op vijf domeinen. Bovenaan staat Groningen. Daar wordt al sinds de jaren ’70 ingezet op een autoluwe binnenstad en fietsvriendelijke verbindingen. Amersfoort staat op de 7e plaats. Onze stad scoort goed op Gezonde Gemeenschap, maar minder dan gemiddeld op Gezonde Mobiliteit, Buitenruimte en Milieu. De transitie van de Stadsring naar Stadspark en het stadsbreed geven van meer ruimte aan mens en biodiversiteit in de publieke ruimte zullen ongetwijfeld leiden tot een positieve omwenteling.

Hoe kijken wij er nu tegenaan?

De leden van het initiatief stoppen met liefde en enthousiasme veel vrije tijd in het streven naar een gezonder, vitaler, klimaat-bestendiger en mooier Amersfoort.

Wij kijken trots terug op het jaar 2022, waarin we voor elkaar kregen, dat de Stadsringtransitie op de politieke agenda kwam en ook leidend idee werd voor de mobiliteitsvisie in het coalitieakkoord.

Daarnaast werd het burgerinitiatief een stichting met ANBI-status. Dit laatste maakt financiële ondersteuning aantrekkelijker, omdat donaties fiscaal kunnen worden afgetrokken.

Wil je ons steunen?

Maak je bijdrage over op bankrekening

NL 69 ABNA 0111 0145 57
t.n.v stichting Van Ring naar Park

Met veel dank aan al onze donateurs!!!

Website en social media

Van Ring naar Park laat ook van zich horen via social media. Bezoek daarom onze pagina’s op Facebook en Instagram.

Op onze website kan je de artikelen van de reguliere media lezen, waarin aandacht aan de Stadsring wordt besteed. Je bent dus altijd op de hoogte als je onze website bezoekt.