Inspraaknotitie burgerinitiatief VanRingnaarPark Parkeerbeleid

Dames en heren,

Graag spreken wij als Burgerinitiatief VanRingnaarPark ons enthousiasme uit over het voorliggende deelomgevingsprogramma parkeren, onderdeel van het nieuwe gemeentelijke parkeerbeleid. U kunt deze inspraakreactie dan ook vooral beschouwen als een steunbetuiging vanuit ons breed gedragen Stadsringinitiatief.

Vanaf onze oprichting, voorjaar 2020, benadrukken wij als Burgerinitiatief dat onze mooie stad Amersfoort, met de transitie van de Stadsring naar een Stadspark, een van de grootste win-win-projecten van een duurzaam en toekomstbestendig Amersfoort in handen heeft. Wij zijn zeer blij dat meer dan 80% van de raadsleden die opvatting deelt en ons gedachtengoed omarmt. De bezegeling in het Coalitieakkoord en in de Voorkeursvariant van de Ontwerp Omgevingsvisie, verheugt ons zeer.

De transitie van Stadsring naar Stadspark is een wezenlijke ingreep. Het betekent een herverdeling van de openbare ruimte. Ten gunste van mens en biodiversiteit. Daarmee voegt Amersfoort zich in de landelijke én wereldwijde trend naar meer groen en blauw in steden. Vanuit behoefte én vanuit noodzaak. Meer ruimte voor gezonde mobiliteit. Meer ruimte voor ontmoeting en bezinning. Meer ruimte om de effecten van klimaatverandering te keren.

Die behoefte aan meer groen en blauw geldt niet alleen de Stadsring, maar de hele stad. Van binnenstad tot Soesterkwartier, van Vathorst tot Randenbroek en van Schothorst tot het Leusderkwartier. De duurzame stad die Amersfoort wil zijn, vraagt om meer ruimte voor gezonde mobiliteit, voor verdere vergroening, voor gezonde speelmogelijkheden voor de jeugd, en, niet te vergeten, om klimaatadaptatie.

Als het gaat om autoverkeer en parkeren dan betekent dit:
– minder vanzelfsprekende ruimte voor auto’s, rijdend dan wel stilstaand
– het afvangen van autoverkeer voordat het überhaupt de stad in gaat: parkeren op hubs aan de stadsrand of wijkrand

Wij begrijpen en waarderen dat uw College het Parkeerbeleid zorgvuldig en samen met inwoners oppakt. Dat is noodzakelijk voor breed gedragen beleid. Wel hebben we nog een wens.
Na het succesvol op de agenda zetten van de transitie van de Stadsring zijn nu vervolgstappen en versnelling nodig. De transitie behoeft namelijk niet te wachten op het uitrollen van het nieuwe parkeerbeleid.

Graag zien wij dan ook dat op korte termijn een ‘projectmanager VanRingnaarPark’ wordt aangesteld, teneinde cruciale vervolgstappen te zetten, vanuit een integrale visie om de toekomstbestendige weg, die Amersfoort inslaat, kracht bij te zetten!

Dank voor uw aandacht.

Johanna van der Werff, Walter Gerritsen, David Gelauff, Renske Bouwknegt, Pascal Zandbelt