Johan Hardeman 02-03-2022

Luchtfietserij of een geweldig plan waar Amersfoort beter van wordt? Het idee om de Stadsring autoluw te maken, door asfalt te verwisselen voor water en park begon twee jaar geleden als gedachte-experiment. Inmiddels is een politieke meerderheid vóór. ,,Belachelijk hoeveel ruimte de auto krijgt in Amersfoort. Daar móeten we iets aan doen.’’