Steun Burgerinitiatief Van Ring naar Park ook financiëel

Stichting Van Ring naar Park

Sinds maart 2022 is het Burgerinitiatief Van Ring naar Park een Stichting. Dit is in lijn met de professionalisering van het initiatief en verbreedt tevens de mogelijkheden tot het werven van financiën. Het bestuur van de Stichting bestaat uit Johanna van der Werff, voorzitter; Walter Gerritsen, secretaris/penningmeester, en David Gelauff, algemeen bestuurslid.

Steun Stichting Van Ring naar Park!

Wilt u ons steunen? Giften zijn zeer welkom. Hiermee kunnen organisatie- en andere kosten worden gedekt.

Bankrekeningnummer: NL 69 ABNA 0111 0145 57 ten name van Stichting Van Ring naar Park.

Wij danken u van harte voor uw onmisbare steun!       

Verantwoording

Van ieder kalenderjaar zal achteraf een financiële verantwoording op deze website worden gepubliceerd.