Van ring naar park

De website vanringnaarpark.nl ondersteunt het Burgerinitiatief ‘Van ring naar park’. Aanleiding voor dit initiatief is de onvrede met de huidige vorm van de Stadsring van Amersfoort. Aangelegd in 1959-1960 is deze Stadsring vooral een verkeersverbinding zonder enige verblijfskwaliteit.

Als Kopgroep van het Burgerinitiatief zien wij grote kansen voor een groenblauwe transformatie van de huidige Stadsring naar een parkachtige structuur met water, waarmee tevens het bestaande Zocherplantsoen wordt versterkt.

Een park dat uitnodigt tot bewegen, ontmoeten en verbinden en waarmee een grote slag wordt geslagen als het gaat om de noodzakelijke verduurzaming van Amersfoort.

Historie

Tot de jaren zestig van de vorige eeuw stroomde water waar nu auto’s razen. De Westbuitensingel was een deel van de Lunterse Beek, die bij de Monnikendam Amersfoort binnenstroomde, en werd gedempt om plaats te maken voor de Stadsring. Om een indruk te krijgen van de historische situatie, kunt u hieronder klikken voor een historische wandeling.

Wat willen we bereiken?

Lees het manifest.