beeldmerk stadsring 9

Terugblik StadsringCafé 6 maart 2024

De sfeer tijdens het StadsringCafé van 6 maart jl, georganiseerd door Burgerinitiatief VanRingnaarPark, was zinderend. De belangstelling was groot. Al snel waren alle stoelen waren bezet en moesten nieuwe stoelen worden aangesleept.
Gedurende de avond verzorgde een mix van afwisselende sprekers voor een inhoudelijk interessant programma: van ondernemerschap met een kloppend hart voor duurzaamheid, de ambitie van de gemeente Amersfoortse inzake duurzame mobiliteit tot, als afsluiting, een kleurrijke presentatie van ideeën en 'quick fixes' van Amersfoorters voor het upgraden van de huidige verkeers-Stadsring naar een uitnodigende plek om te zijn.
Na het welkomstwoord van Johanna van der Werff, voorzitter van het Burgerinitiatief, was de aftrap voor Mark Pot, algemeen directeur van Pot verhuizingen, ‘een Amersfoorts bedrijf dat in 1905 begon als een kar met schepijs, en uitgroeide tot een enorm familiebedrijf met service en kwaliteit op één’. Pot verhuizingen loopt graag voor de troepen uit, ook als het gaat om duurzaamheid. Dat deed het bedrijf eerder door inmiddels bijna in zijn geheel over te stappen op emissieloze verhuisbussen, wat grote milieuwinst oplevert. Inmiddels werkt Pot Verhuizingen aan een plan voor emissieloze stadslogistiek in de Amersfoortse binnenstad. Mark: ‘Zoveel vrachtverkeer dat de stad in komt rijden, vaak met een of twee pakketjes. Dat is niet efficiënt, geeft onnodige uitstoot en verkeer in onze mooie historische binnenstad. Wij dachten, dat kan anders: Hubs aan de randen van de stad en een emissieloos kleinschaliger stadsvervoersysteem, dat met maatwerk pakketjes op hun bestemming brengt.’ Het resultaat is niet alleen minder verkeer, maar ook een efficiëntere goederenstroom en een schone stad. Dat leidt tot blije inwoners, tijdsbesparing en kostenbesparing voor bedrijven. Een duidelijke winwinwin.
Carolien Drupsteen, programmamanager Mobiliteitstransitie van de gemeente Amersfoort, benadrukte vervolgens waarom duurzame mobiliteit in de optiek van de gemeente Amersfoort pure noodzaak is. De geplande bouw van duizenden extra woningen, grotendeels binnen de bestaande stad, met behoud van een leefbare en groene stad met ruimte voor ontmoeting en waarmee de klimaatdoelstellingen behaald kunnen worden, vraagt om pittige keuzes als het gaat om mobiliteit. De stad slibt dicht, terwijl de auto veel en steeds meer ruimte inneemt. De gemeente koerst dan ook op – op meerdere fronten - een goed bereikbare stad door duurzame mobiliteit te omarmen, een transitie naar emissieloze mobiliteit en het duurzaam versterken van de landelijke en regionale bereikbaarheid van Amersfoort.
Uit de Omgevingsvisie van de gemeente vloeien ontwikkelopgaven voort waaronder het Omgevingsprogramma Duurzame Mobiliteit, met elementen als inzet op zero emissie, primaire focus op lopen, fiets en ov, ontmoedigen van autoverkeer, en veilige mobiliteit, aldus Carolien Drupsteen.
Nadat Royal Haskoning/DHV in 2021 berekeningen met het dynamisch verkeersmodel had verricht, zijn verschillende uitgangspunten gewijzigd. Op rijksniveau is bijvoorbeeld het rekening rijden geschrapt en is de aanpak knooppunt Hoevelaken vertraagd. Daarom worden komende maanden verschillende alternatieve oplossingen voor de transitie van de Stadsring, waaronder die van VanRingnaarPark, opnieuw doorgerekend, aldus verantwoordelijk wethouder Tyas Bijlholt.
Vanuit de zaal werd benadrukt dat, als het gaat om de Stadsringtransitie, het zetten van stappen belang is en dit plaats zou moeten vinden in de huidige coalitieperiode. Wanneer gaat de spade de grond in? Deze kans krijgt Amersfoort nooit meer!
Ideeënpitch
Eind vorig jaar vroeg Burgerinitiatief VanRingnaarPark aan Amersfoorters met welke snelle ingrepen de realisatie van het Stadspark dichterbij zou kunnen worden gebracht, onder het motto ‘Weet jij de gemeente Amersfoort te inspireren?'
Tijdens het StadsringCafe van 6 maart werden de ideeën in korte pitches gepresenteerd.

Het beeld was niet alleen gevarieerd, maar ook doordacht, creatief en slim:
Bertie van der Meij (‘Geef Amicitia een voorname positie’) stelt een upgrade van de Koopgoot Amicitia voor. Haar stoort het al decennia dat deze plek niets meer is dan een zielloze reeks van gesloten winkelpanden.
Jelle Schouten (‘Omhaag het verkeer’) wil de bestaande heggen langs de stadsring verhogen, waarmee het verkeer aan het oog wordt onttrokken, hittestress wordt bestreden en CO2 wordt opgenomen.
Ines van Rooijen en Annemiek van der Werff, (‘We willen Het Vrolijke varken terug’) willen doorgaand verkeer op de Stadsring ontmoedigen, meer groen toevoegen door een rijbaan op te heffen en het kunstwerk 'Het Vrolijke varken’ naar de Stadsring brengen.
Rob Kemmeren (‘VanRingnaarPark-loop’), stelt voor om twee overbodige afslagen en twee rijstroken te verwijderen, hoe makkelijk kan het zijn (!) en op de Stadsring 30 km per uur in te voeren. Ook vraagt hij aandacht voor de 'VanRingnaarPark-loop’ op de langste dag van dit jaar, een inclusieve loop voor alle snelheden op de noordelijke rijbaan van de Stadsring.
Johan Riemersma (‘Haal de hagen weg’), bepleit het verwijderen van de hagen langs de Stadsring, omdat ze te veel afkadering van het gemotoriseerde verkeer betekenen en de auto’s en motoren hierdoor te weinig rekening houden met andere verkeersdeelnemers. Daarnaast benadrukt hij het herstel van de verbinding tussen binnenstad en de wijk Berg-Noord, die samen het stadskerngebied vormen.
Godfried Reuser (‘Verkeersveilig en groen’), bekijkt de Stadsring op verschillende levels en bepleit verbetering op vier schaalniveaus: voor de fietser, voor de stad Amersfoort als geheel, voor de Stadsring en voor het Stadspark.
Matthijs Breunissen (‘Verbinding van en door groen’), pleit voor meer aandacht voor de verbinding van de groenblauwe hoofdstructuur vanuit de beekdalen met de groene plekken in de rest van de stad, voor de biodiversiteit en voor het creëren van plekken voor ontmoeting.
Sjoerd Hekking en Rob Lampe (‘De Ring van Zocher weer compleet?’) willen dat het singelpark van landschapsarchitect David Zocher jr weer compleet wordt en hebben daar een filmpje over gemaakt. Kleine ingrepen boeken veel groen resultaat.
Wim Engels (‘Rondommetje’) wil beweging in de stad en ontmoeting stimuleren met een wandeling van ruim drie kilometer rond het centrum van de stad in plusminus drie kwartier. Het door Wim uitgesproken gedicht is hier te lezen.
Aad Trompert (‘De weg naar het park’) presenteert een afgewogen plan om de transitie van de Stadsring gefaseerd en stapsgewijs te doen.
De ideeën werden vanuit verschillende disciplines beoordeeld door een divers samengesteld panel bestaande uit Irene Edzes, programmamaker van FASadE, het architectuurcentrum van Amersfoort, Charlotte Jager van de Fietsersbond en
Mark Pot, algemeen directeur van Pot Verhuizingen.
Daarna werden de ideeën in gebundelde vorm aangeboden aan wethouder Tyas Bijlholt.
We kijken terug op een rijke avond in de wetenschap van de boodschap: 'de toekomst is een werkwoord!' Dus werk aan de winkel!

Johanna van der Werff, namens Burgerinitiatief VanRIngnaarPark

Klik hier voor de presentaties.
Email Marketing Powered by MailPoet