beeldmerk stadsring 9

Meld je aan voor het StadsringCafé

Datum : 6 maart 2024
Aanvang : 20.00 uur, inloop 19.30 uur
Locatie : Rietveldpaviljoen, Zonnehof te Amersfoort
Aanmelden via : initiatief@vanringnaarpark.nl

Tijdens eerdere StadsringCafés toonden we hoe Enschede, Utrecht en Groningen succesvol zorgden voor autoluwe binnensteden. Hoe er eerst vaak veel weerstand was, maar dat inmiddels niemand meer terug wil naar de oude situatie. Bestuurders namen verantwoordelijkheid voor een hogere leefkwaliteit vanuit een breed gedragen visie, bestuurlijk lef en consultatie van hun inwoners. Al deze steden floreren als nooit eerder, hebben tevreden inwoners en trekken veel bezoekers. Ook klimaat en biodiversiteit plukken hun vruchten.
Amersfoort doet het ook niet slecht. De binnenstad werd autoluw, er kwamen ‘auto-te-gast-straten' en onze stad werd onlangs uitgeroepen tot Beste stad van Europa. De vakjury woog in haar beoordeling niet alleen het Burgerinitiatief 'Van Ring naar Park' mee, maar ook het feit dat de groene coalitie de gedachtegang van 'Van Ring naar Park' in de Omgevingsvisie heeft opgenomen (teksten uit Omgevingsvisie onderstaand).
Hoe nu verder met de Stadsring? Wanneer gaat de spade de grond in?
Tijdens het StadsringCafé geven we daarover niet alleen het woord aan de gemeente, maar ook aan inwoners van Amersfoort, die met hun ideeën de gemeente willen inspireren tot het nemen van snellere stapjes in het proces tot realisatie van ons Stadspark.

Programma 6 maart 20.00 uur

Het programma van het StadsringCafé in het Rietveldpaviljoen ziet er als volgt uit
  • Inloop vanaf 19.30 uur
  • Welkom door Johanna van der Werff, voorzitter VanRingnaarPark
  • Stand van zaken door Carolien Drupsteen, programma manager Mobiliteitstransitie gemeente Amersfoort
  • Emissieloze bevoorrading binnenstad Amersfoort door Mark Pot
  • Pitches van ideeën door inwoners en bespreking door panel
  • Aanbieding ideeën aan wethouder Tyas Bijlholt
  • Napraten onder genot van drankje vanaf 21.30 uur
Namens Burgerinitiatief Van Ring naar Park,

Walter Gerritsen, secretaris
Email Marketing Powered by MailPoet