beeldmerk stadsring 9
In deze Nieuwsbrief blikken wij terug op een zeer druk bezocht StadsringCafé afgelopen woensdag 1 november 2023 in het Rietveldpaviljoen en breken wij een lans voor het Parkeerbeleid van de gemeente Amersfoort. Daarnaast laten wij Daniël Gillissen aan het woord, die zijn auto de deur uit deed.

Jacques Wallage in het StadsringCafé 1 november 2023

Tijdens het afgeladen StadsringCafé van 1 november jl was Jacques Wallage, als wethouder verantwoordelijk voor het invoeren van het Verkeerscirculatieplan (VCP) in Groningen te gast. Zijn inleiding ging over meer dan verkeer. Het ging over geloofwaardigheid van bestuur, de verbinding met de burger en dat het invoeren van impopulaire maatregelen vraagt om intensieve gesprekken met burgers op alle niveaus.

Wallage: ‘Het Verkeerscirulatieplan is bedacht door mijn collega wethouder Max van der Berg. Hij wilde de auto’s uit de binnenstad. Het plan is ook door Max door de gemeenteraad geloodst. Daarna was het mijn taak om het uit te voeren.’
In een gedenkwaardige nacht in september 1977 werd het VCP daadwerkelijk ingevoerd: maar liefst 1300 verkeersmaatregelen werden genomen: barrières werden gecreëerd om bestaande verkeersverbindingen te doorbreken, verkeersborden verhangen. Dat moest ook echt in één nacht: het VCP betekende een opdeling van de stad in vier delen, kwadranten, die alleen onderling bereikbaar waren via een ring rond het oude centrum, de Diepenring. Dat moest in één keer op elkaar passen.

Wallage: ‘Het klinkt achteraf heel logisch, maar we wisten natuurlijk niet altijd hoe het zou gaan lopen, we waren in eerste instantie nogal intuïtief op zoek naar een nieuwe balans tussen de verschillende functies van de binnenstad. En terwijl we vandaag wederom spreken over het VCP, ging het echt om veel meer. Het VCP was slechts een van de maatregelen om tot een leefbare, herbergzame binnenstad te komen, waarin we bomen konden planten, de warenmarkt terugbrachten en wezenlijke functies, zoals de Universiteitsbibliotheek en het academisch ziekenhuis in de binnenstad konden houden, waarmee we woonfuncties konden versterken en de kwaliteit van de openbare ruimte konden verbeteren. De details waren daarbij zeer belangrijk. Iedere stip is immers een punt op een lange lijn.’

Groningen acteerde met haar autoluwe beleid anticyclisch. In veel werden steden juist aangepast aan de auto. Ook in Groningen bestond dit voornemen. Van de hand van Bureau Goudappel lag een plan op tafel met ringwegen rond de stad en tangenten door de stad, met als middelpunt van kruisend verkeer de Grote Markt. Het gemeentebestuur was voornemens dit uit te voeren en had de aankoop van panden gestart om die te kunnen slopen om ruim baan te maken voor het beoogde autoverkeer. Een ernstige aantasting van het historische middeleeuwse centrum van Groningen dreigde. Het had niet veel gescheeld.

Wallage: ‘Toen Max en ik in 1970 in de raad kwamen, Max als wethouder en ik als fractievoorzitter werd ons al snel duidelijk dat de stad al jaren bezig was met de aankoop van panden. Langs een tracé voor tangenten dat nog niet eens door de Raad was goedgekeurd! Om van een autogedreven planning te komen tot een planning op basis van een brede visie moest de politieke agenda verschoven worden van het opvangen van het groeiende autoverkeer naar een debat over functies en gebruik van de binnenstad. Een verschuiving van de politieke cultuur was noodzaak.’

Groningen leverde met dit beleid, waarvan het VCP een onderdeel was, een formidabele prestatie, waar de stad nog steeds de vruchten van plukt. Het is voor bewoners en bezoekers een zeer plezierige, populaire stad. De angst van veel ondernemers dat het winkelbestand zou afbrokkelen, is niet bewaarheid. Sterker, ook anno nu worden weer autoluwe verkeersmaatregelen genomen, waarmee de stad – ook economisch - nog meer zal floreren, zo blijkt uit tal van voorbeelden wereldwijd.

Groningen blijft een voorbeeld voor veel steden. Autovrij is de stad nooit geworden. Het beleid heeft een andere balans doen ontstaan, waarbij de auto niet vanzelfsprekend dominant is geworden. De stad nodigt fietsers en wandelaars uit. En van die uitnodiging wordt massaal gebruik gemaakt. Een trend die algemeen te bespeuren is.
Landelijk zoeken bestuurders steeds vaker naar alternatieven voor de auto. En naar ruimte voor de burger om te bewegen, om te fietsen, om te contempleren. Ook Amersfoort is daarin goed op weg.
Geïnteresseerd in de inleiding van Jacques Wallage? Lees het volledige verhaal >>.
Of kijk de video vastlegging van Rob Lampe op YouTube.

‘VanRingnaarPark’ kiest op 22 november vóór het nieuwe Parkeerbeleid

Burgerinitiatief VanRingnaarPark streeft sinds voorjaar 2020 naar een transformatie van de huidige Stadsring naar een weldadig Stadspark voor iedereen, met veel groen en water. Hoewel ons initiatief op zich los staat van het door de gemeente geformuleerde Parkeerbeleid - ook zonder dit Parkeerbeleid is de transformatie mogelijk - steunt VanRingnaarPark het Parkeerbeleid van harte, omdat het een betere leefkwaliteit van de woonomgeving bewerkstelligt en ‘gezonde mobiliteit’ als lopen en fietsen, bevordert. Lees hier onze overwegingen >> en stem voor een mooie toekomst, ook voor de komende generaties.
Daniël verkocht zijn Volvo 940. ‘Het gaat over bezit. Heb ik echt zélf een auto nodig?
Journalist Daniël Gillissen uit Amersfoort verkocht zijn auto, omdat hij vindt dat hij te weinig kilometers maakt om het bezit te rechtvaardigen. Lees zijn verhaal >>
Groet,

Walter Gerritsen, secretaris
Email Marketing Powered by MailPoet