beeldmerk stadsring 9
20230203_amersfoort_parkcafé_043
Veel belangstelling Stadsringcafé ‘Leren van Utrecht’, 3 februari 2023

Vrijdagmiddag 3 februari hoorden 70-80 betrokken Amersfoorters hoe Utrecht de uitdagingen van deze tijd, zoals verbetering van de leefbaarheid en het terugdringen van het gemotoriseerde verkeer, aangaat en wat Amersfoort daarvan kan leren. Sprekers waren Walter Gerritsen (Burgerinitiatief VanRingnaarPark ), Lot van Hooijdonk (wethouder Mobiliteit en Klimaat en Energie Utrecht) en Tyas Bijlholt (wethouder Mobiliteit en Cultuur van Amersfoort). Ze werden ondervraagd door Duco Bannink.

Lot van Hooijdonk stelde ‘geen oplossing uit de hoge hoed’ voor de Stadsring te hebben, Utrecht heeft de wijsheid niet in pacht. Ze complimenteert het burgerinitiatief, want zo hoeven niet alle ideeën uit het stadhuis te komen. Ze benadrukte, dat het college een mandaat heeft van de meerderheid in de stad, en dus gelegitimeerd besluiten kan nemen, ook als deze niet door iedereen worden gewaardeerd. Dus, aldus Lot van Hooijdonk: “politiek, toon durf!”.

Tyas Bijlholt, gaf aan, dat de ideeën van het burgerinitiatief zijn opgenomen in het Coalitieakkoord en dat het College momenteel concrete stappen zet om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren en gezonde mobiliteit te bevorderen. Ook het ambtelijk apparaat zit op deze toer. Zo noemen zij de Westtangent na 70 jaar met pensioen en is het tijd voor een nieuwe visie op de ontsluiting van West-Amersfoort met vooral ruimte voor de fietser. Daarnaast roemde de wethouder het burgerinitiatief met hetgeen zij in de drie jaar van haar bestaan had weten te realiseren.

Verder filmverslag is te vinden op:
· https://www.destadamersfoort.nl/lokaal/verkeer-en-vervoer/899220/-video-hoe-ziet-de-toekomst-van-de-stadsring-eruit-bijeenkomst-
· https://twitter.com/sjefbode/status/1621991792848551936?s=48&t=3sXTwKLH7cV9lsxfRMJ3HA

Het volgende Stadscafé is in het voorjaar! Houd onze Nieuwsbrief in de gaten.

Groet,

Walter Gerritsen, secretaris

20230203_amersfoort_parkcafé_041
20230203_amersfoort_parkcafé_034
20230203_amersfoort_parkcafé_036
Email Marketing Powered by MailPoet