beeldmerk stadsring 9

Provincie Utrecht bezoekt VanRingnaarPark


Op 22 juni jl bracht een delegatie van ambtenaren van de provincie Utrecht een bezoek aan Amersfoort, voor een ontmoeting met een afvaardiging van burgerinitiatief VanRingnaarPark. De provincie toonde grote interesse in het ontstaan van het burgerinitiatief en in het bijzonder in de onderlinge relatie met de gemeente Amersfoort.
Tijdens het locatiebezoek aan de Stadsring lichtten Johanna van der Werff en Walter Gerritsen, twee van de trekkers van het burgerinitiatief VanRingnaarPark, de idee├źn voor de transformatie van Stadsring naar een groene, autoluwe invulling toe.
Er volgde een uitgebreide dialoog over de knelpunten en grenzen van groei van het aantal inwoners en van het autoverkeer, over de verdeling van de steeds schaarsere openbare ruimte, alsmede over de behoefte aan groen, de noodzakelijke klimaatadaptatie, de bescherming en verbetering van de biodiversiteit en wat er verder nodig is voor een duurzaam en gezond Amersfoort in de toekomst.
In het gemeentehuis volgde een gemeentelijke toelichting op hoe men op politiek en beleidsniveau de bovenomschreven opgaven denkt aan te pakken. De gemeente liet weten constructieve burgerinitiatieven als VanRingnaarPark in dit opzicht zeer te waarderen. De provincie sprak haar waardering uit over hoe burgers en overheid op lokaal niveau samenwerken in hun streven naar een prettige leefomgeving en gezonde toekomst voor alle Amersfoorters.

Groet,

Walter Gerritsen, secretaris

Email Marketing Powered by MailPoet